Īslande 2009, 2010, 2011, 2012

 • Ceturtā reize Īslandē - 2012.gada maijs - Nordplus projekta ietvaros kopā ar kolēģēm Maiju Nagaini un Initu Švalbi dodamies pieredzes apmaiņā. • Trešā reize Īslandē - 2011.gada maijā kopā ar skolotāju Ingrīdu Batņu un 11 skolēniem devāmies uz Īslandi, Hofsos

 • Otrā reize Īslandē - 2010.gada februāris - kopā ar skolotāju Ilzi Cīruli dodamies Nordplus projekta sagatavošanas vizītē uz Īslandi, uz ziemeļu daļu - Hofsos. 

Projekts tika uzrakstīts kopā ar Īslandi, Dāniju, Igauniju.  Jūnijā priecājāmies par ziņu, ka mūsu projekts apstiprināts.
 • Īslande, Reikjavika, 13.-28.septembris, 2009, izglītības darbinieku mobilitāte. 

Pirmais ceļojums uz šo tālo un burvīgi skaisto valsti - Īslandi.

Izglītības darbinieku mobilitātes braucienu uz Īslandi gaidīju ar lielu sajūsmu. Zināms priekšstats par šo valsti bija radies jau iepriekš. Taču apskatīt un iepazīt realitātē likās kā skaists sapnis.
Galvenais mērķis bija iepazīt Īslandes izglītības sistēmu, vērot kolēģu darbu Kvennaskolinn, skolas ikdienas dzīvi, mācību stundu norisi, skolotāju darba metodes un nodibināt kontaktus turpmākiem sadarbības projektiem nākotnē.
            Pirmajā dienā iepazinos ar skolotājiem un kopā ar skolas direktores vietnieci (atbildīgā persona par starptautisko sadarbību) sastādījām darba plānu divām nedēļām. Katru dienu bija jāpiedalās stundu vērošanā. Starpbrīžos vēroju skolas darbu, skolēnu uzvedību, aktivitātes, iepazinos ar skolu, tikos ar skolotājiem. Skolas mācību darbs notiek divās ēkās – vecajā un jaunajā. Skolā mācās ap 600 skolēnu. Skolā strādā 45-50 skolotāji, kopā ar apkalpojošo personālu 50-60 cilvēku. Skolā mācību process notiek 4 gadus, tiek izvirzīts mērķis pāriet uz trīsgadīgu skolu. Skolai labs materiāli tehniskais nodrošinājums. Mācību stunda šajā skolā ilgst 60 min, pārējās ir 40-45 min. Skolu beidzot studēt iet gandrīz visi skolēni. Skolai ir labs prestižs, tā ir ļoti augstā līmenī.
Tikos ar skolas direktori, direktores asistentiem, skolotājiem un skolēniem, arī ar latviešu bērniem, kuru vecāki strādā Īslandē. Vairākās klasēs prezentēju sagatavotos video materiālus par Latviju un savu skolu. Piedalījos dabas zinību, matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, vācu un dāņu valodas stundās pie dažādiem skolotājiem. Skolēni stundās darbojas ļoti brīvi, mācību process norit līdzīgi kā mūsu skolās. Skolēni brīvi izmanto arī portatīvos datorus. Skolā ir pieejams internets, katram skolēnam ir piekļuve skolas mājas lapai, kuru izmanto mācību darbā. Skolotāji šajā lapā ievieto mājas darbus un citus uzdevumus skolēniem. Ja kāda iemesla dēļ stunda nenotiek, skolēniem ir iespēja turpināt apgūt tēmu tālāk.
Interesanti, ka daudzas grāmatas skolā ir angļu valodā, piemēram, ķīmijā grāmata no ASV. Skolēniem jāzina angļu valoda, jo tad iespējams sekmīgāk iestāties augstskolā.
Man piedāvāja arī iespēju vienu dienu apmeklēt pamatskolu – Austurbaejarskolinn, kas atrodas Reikjavikas centrā. Šajā skolā mācās 450 skolēni, strādā ap 50 skolotāju un 20 palīgdarbinieku. Skolā mācās bērni no 25 valstīm, t.sk. no Latvijas. Skolā mācās bērni no 6 gadu vecuma. Skola piedalās vairākos starptautiskos projektos (Comenius u.c.).

Noderīgas lietas, zināšanas un idejas turpmākam darbam:
 • Ļoti bieža interneta izmantošana mācību stundu darbā
 • Klases audzinātājam ir iedalīts īpašs laiks, kad var zvanīt vecāki (reizi nedēļā, 40 min)
 • Kursi skolotājiem notiek vasarā, lai netraucētu mācību darbu
 • Žurnālu papīra formātā nav, viss ir datorizēti internetā ar drošu piekļuvi (mūsu skola jau trešo gadu izmanto e- klases žurnālu)
 • Darba burtnīcās skolēni raksta ar zīmuli
 • Visiem bērniem vienādas dienasgrāmatas (bija arī mūsu skolai, bet finansiālu apsvērumu dēļ atteicāmies no šīs idejas)
 • Internetā ir pieejamas stundu tēmas, kas uzdots, kas jādara. Piemēram, ja skolotājs ir saslimis, skolēni strādā paši tālāk
 • Skolā kopē darba burtnīcas, bet bērni par to maksā (piem., dāņu valodas darba burtnīcas kopija maksā ap Ls 4)
 • Grāmatas skolēni pērk paši, bet pēc tam ir iespēja samainīt tās grāmatu tirgū
 • 5 min starpbrīdis pamatskolā (šogad arī mūsu skolā starpbrīdis ir 5 min)
 • Viena nedēļa augustā pirms jaunā mācību gada, kad skolotāji gatavojas jaunajam mācību gadam
 • Ir valsts organizēti pārbaudes darbi, bet nav jāsniedz atskaites
 • Pirms Ziemassvētkiem skolēniem nav pārbaudes darbu, pārbaudes darbi tiek organizēti janvārī
 • Mācību gads beidzas maija pēdējā sestdienā vai jūnija pirmajā sestdienā – sestdienā ir koncerti, gājiens ap skolu, pilsētā utt., bērni kopā ar vecākiem svin skolas nobeigumu
 • Ir speciāla telpa pusaudžiem, kurā pāris dienas nedēļā līdz pl.22 var spēlēt dažādas galda spēles, novusu, ir mūzika, atbildīgais (pieaugušais) utt.
 • Labs materiālais nodrošinājums skolā
 • Skolotājiem speciāla telpa ar daudz un dažādiem materiāliem ( krāsainiem papīriem un citām kancelejas lietām), kurus brīvi var izmantot stundās (P.S. mēs par to varam tikai sapņot)
 Sadarbība un projekti
 • Ir izveidojušies cieši kontakti ar citu skolu no Īslandes, jo mobilitātes laikā meklēju iespējas sadarboties arī ar citām skolā no Īslandes. Jau septembra beigās nodibinājās stabili kontakti ar skolu, kas vairāk piemērota manai skolai – audzēkņu vecuma un profila ziņā. Rezultātā tika iesniegts pieteikums Nordplus programmā projekta sagatavošanas vizītei Īslandē kopā ar Igauniju un Dāniju.
 • Projekta sagatavošanas vizīte notika 2010.gada februārī, kuras rezultātā tika iesniegts projekts skolēnu mobilitātēm. Projekts tika atbalstīts - septembrī skolēni no Dānijas viesojās mūsu skolā, Īslandes skolēni – Dānijā, savukārt mūsu skolēni maijā dosies uz Īslandi.
 • Turpinās sadarbība ar Ziemeļvalstu skolām Nordplus programmā – septembrī Somijā piedalījos jauna projekta sagatavošanas vizītē kopā ar Norvēģijas, Somijas, Lietuvas un Īslandes skolām. Šī projekta mērķis – skolotāju sadarbība un mobilitātes par vides jautājumiem. 
Tikšanās ar cilvēkiem klātienē veicina lielāku uzticēšanos, vieglāk izveidot sadarbības projektus. Profesionālajā izaugsmē - palielinājusies pašapziņa, pilnveidojušās angļu valodas zināšanas, iegūta vērtīga pieredze par izglītības sistēmu Īslandē, iepazīta šīs valsts kultūra, skaistā un skarbā daba. Tā kā mācu dabas zinības, mācību stundās ir vieglāk mācīt bērniem par vulkāniem, geizeriem, zemestrīcēm, okeāniem u.c.
Tā bija ļoti vērtīga pieredze, kas tika iegūta mobilitātes laikā. Paldies, ka ir šāda veida programmas skolotājiem, tās dod iespēju pilnveidot sevi un dod pozitīvu enerģiju turpmākam darbam!