Norvēģija, Kristiansand, 2011

Nordplus projekts

Vide mūsu rokās – Environment in our hands

 Šeit var apskatīt informāciju par projekta aktivitātēm: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=13064367
 2011.gada septembris – 2012.gada augusts
Projekta dalībvalstis – Latvija, Īslande, Lietuva, Norvēģija, Somija