Portugāle 2014, Erasmus+

eu_flag_erasmus_vect_pos

  • ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) Mācību mobilitāte skolu sektorā projekts „Izglītības kvalitātes attīstība skolas ikdienā”, kuras ietvaros ir piedalīšanās mobilitātē uz Portugāli profesionālās pilnveides kursos "Teach, Learn And Quality".
Kvalitātes attīstība ir viens no galvenajiem virzieniem Eiropas izglītībā un prioritāte Eiropas izglītības iestādēm. Latvijas valdības rīcības plānā ir norādīts, ka nepieciešams paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences un IKT izmantošanu izglītībā. Mūsdienu izglītības sistēmai ir jābūt pielāgotai Eiropas sabiedrības vajadzībām. Lai spētu nodrošināt cilvēku gatavību dzīvot un strādāt dinamiskā laikā, kāds ir šobrīd, izglītībai jāspēj sniegt maksimāli individualizētu mācību vidi. Šāda pieeja ir viens no lielākajiem izaicinājumiem visā izglītības sistēmā. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam kā viena no problēmām minēta izglītības kvalitātes novērtēšanas metodikas pilnveidošana. Svarīgi plānojot un īstenojot aktivitātes, lai tieši skolotājs un skolēns būtu tas, kuram būtu vislielākais ieguvums, jo šobrīd, 21.gadsimtā, ir jāpielāgojas dažādiem izaicinājumiem – svešvalodu apguvei, IKT, jābūt radošiem, jāprot sadarboties u.c.

Sērmūkšu pamatskolas direktore Ilze Šmate 2014.gada 19.-24.oktobrim piedalījās Erasmus+ programmas ietvaros organizētajos kursos. Kursus vadīja lektori no Beļģijas, Īslandes un Portugāles. Piedalīšanās kursos tika organizēta ar mērķi, lai veiksmīgāk sagatavotos skolas akreditācijai 2015. gada pavasarī.

kopbilde
Skolas direktore Ilze Šmate (2.rindā trešā no labās puses) kopā ar pārējiem  kursu dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm.

Ieskats kursu aktivitātēs - gan darbs, gan atpūtas brīži - šeit var apskatīt fotogaleriju par Erasmus+ kursiem:   Teach, Learn and QualityKatram skolotājam, direktoram un jebkuram citam darbiniekam ne tikai izglītības jomā, bet arī citās, nepieciešams paaugstināt savu kompetenci un apgūt jaunas zināšanas. Mums ir svarīgi apgūt Eiropas mācību pieredzi, lai tās pozitīvās un noderīgās idejas, atziņas, metodes izmantotu savā darbā izglītības iestādes kvalitatīvai attīstībai. Mūsu skolas izaicinājums 2014./2015.m.g. bija iepazīties ar Eiropas kvalitātes vadības fonda Izcilības modeli (angliski – European Foundation for Quality Management Excellent model, saīsinājumā – EFQM).  Izmantojot šī modeļa metodes, izvērtējām skolas mācību darbu, katra darbinieka ieguldījumu un novērtējumu skolas attīstībā, noteicām tālāko skolas virzību uz augstāku izglītības kvalitātes attīstību, ņemot vērā cilvēcisko faktoru un resursus.

IMG_4529
Skolotāji strādā grupās, izvērtē paveikto un izvirza uzdevumus turpmākai izglītības kvalitātes attīstībai


IMG_4534

IMG_4531
Grupu darba prezentācijas

Darba grupas izvērtēja skolas darbu vairākās jomās. Skolas pašnovērtējuma ziņojumu, kas tika uzrakstīts pamatojoties uz konkrētiem rezultātiem, dokumentiem, anketēšanas rezultātiem (skolēni, vecāki, darbinieki), grupu darba rezultātiem un skolotāju pašvērtējumu, var apskatīt šeit.

Ļoti laba ziņa:

2015.gada pavasarī skola un vispārējās izglītības programma ir veiksmīgi akreditēta līdz 2021.gada 9.martam. Apliecinājumu skatīt mājas lapas sadaļā: AKREDITĀCIJAVairāk informācijas par iespējām skolām un skolotājiem Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: VIAA

Rezultāti: rezult_ti_skolu_izgl_se