Kosova 2010

Apraksts par mācību braucienu uz Kosovu 2010.gada rudenī.

Pasākuma galvenie temati

·         Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”
·         Jaunatnes organizācijas un jauniešu aktivitātes Kosovā
·         Dažādu jaunatnes organizāciju prezentācijas, tikšanās ar organizāciju pārstāvjiem
·         Vizītes dažādās jaunatnes organizācijās Kosovas pilsētās - Pejā, Klīnā un Prizrenā
·         Tikšanās un diskusija ar Kosovas izglītības un kultūras ministrijas konsultantu
·         Darbs grupās - ideju ģenerēšana jauniešu sadarbībai nākotnē dažādos virzienos
Studiju vizīte „Exploring Youth Work Realities in Kosovo” 2.-7.oktobrī Kosovā bija ļoti vērtīga. Es iepazinos ar ļoti daudzveidīgu darbu dažādās jaunatnes organizācijās un jauniešu brīvprātīgo darbu. Dažas no tām līdzīgas kā mūsu bērnu un jauniešu centri. Jauniešu centros pamatā nodarbojas ar tādām pašām aktivitātēm kā pie mums – sports, valodas, mūzika, māksla utt. Neesmu apzinājusi visas organizācijas, piemēram, bijušajā Cēsu rajonā, taču man šķiet, ka mums šādu organizāciju, kas darbotos tik aktīvi, nav daudz. Rīgā, iespējams, ir cita situācija. Gandrīz vai neticami, ka tik mazā valstī kā Kosova, it tik daudz jaunatnes organizāciju. Esmu ieguvusi vairāk iespaidu un pieredzes nekā biju iedomājusies pirms brauciena.
Studiju vizītes programma bija labi saplānota un ļoti labi organizēta. Vissvarīgākās priekš manis bija vides izglītības tēmas, veselīgs dzīves veids, izglītošana, jauniešu projektu veidošana ar Balkānu valstīm, potenciālo projekta partneru iepazīšana, konkrētu projekta ideju izstrāde. Man šīs Balkānu valstis šķiet svešas. Jaunieši tur ir ļoti atvērti, jo arī viņu vēsturē ir līdzīga situācija, kāda bija pie mums. Tāpēc sadarbība varētu būt ļoti interesanta un noderīga gan viņiem, gan mums.
Patiesībā man visas tēmas likās ļoti nozīmīgas un interesantas. Trīs dienas bija ļoti intensīvas ar bagātīgu informāciju un iespaidiem. Es vēlos piesaistīt jauniešu uzmanību iespējām, kādas piedāvā Eiropas Savienība. Gribu veicināt jauniešu aktivitāti un iniciatīvu laukos. Iegūta vērtīga un noderīga pieredze par jaunatnes organizāciju darbību, iegūtas interesantas idejas un sadarbības partneri turpmākajam darbam. Pilnveidotas angļu valodas prasmes, iepazīta Kosovas kultūra, cilvēki un daba.
Iegūtas zināšanas un sapratne par SALTO, Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu „Jaunatne darbībā”, citiem jauniešu projektiem un to veidošanu, dažādām jaunatnes organizācijām ne tikai Kosovā, bet arī pārējās studiju vizītes dalībvalstīs. Jaunatnes organizācijas aktīvi sadarbojas arī ar skolotājiem, organizējot dažādus izglītojošus kursus un seminārus; izglīto iedzīvotājus, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, pilnveidotu valodas prasmes u.c. Ir nodibināti kontakti ar Kosovas, Polijas, Albānijas, Maķedonijas, Serbijas, Turcijas, Nīderlandes, Bulgārijas un Austrijas jaunatnes organizāciju pārstāvjiem. Tikšanās klātienē veicina uzticēšanos nākotnē starptautisku sadarbības projektu veidošanā. 
Brauciens patiešām bija ļoti vērtīgs, jo iegūta liela pieredze jaunatnes darbā. Esmu ļoti pateicīga par iespēju piedalīties šādā mācību braucienā. Kosovā mani pārsteidza pozitīvā cilvēku attieksme vienam pret otru – kā jaunieši paši saka: „Mēs esam ļoti draudzīgi”. Viņi to izskaidro, ka dzīvo valstī, kur ir vairākas tautības, jārespektē citu tautu kultūra un tradīcijas. Esmu daudz jauna uzzinājusi par Kosovu kā valsti, par tās vēsturi un kultūru. Kosova ir ļoti interesanta un skaista zeme. Tai gan vēl ir daudz darāmā, lai attīstītu ekonomiku, mazinātu bezdarbu un korupciju utt. Taču jaunieši ir ļoti ieinteresēti savas valsts attīstībā. To varēja spriest pēc redzētā un tikšanās ar cilvēkiem Kosovā.
Priština, autoosta, ceļā uz Peju

Peja - pilsēta Kosovā

Fiskinet jauniešu centrā


Vietējās televīzijas studijā Prizrenā

Mirklis pirms vakariņām

Prezentācija par jaunatnes organizācijām Kosovā

Prizrena - ļoti skaista Kosovas pilsēta

Te nu mēs visi kopā, iepazīstot Prizrenu


Paldies Latvijai - uzraksti uz ēkas dažādu valstu valodās, kas atbalstīja Kosovu  kā jaunu valsti