Zviedrija, Gēteburga, 2010

eTwinning profesionālās attīstības seminārs 2010.gada martā skolu vadītājiem.

eTwinning profesionālās attīstības semināru organizēja eTwinning Centrālais atbalsta dienests kopā ar Zviedrijas eTwinning Nacionālo atbalsta dienestu. Semināra mērķis veicināt IKT prasmju pilnveidošanu, paaugstināt izpratni par Eiropas dimensiju un sadarbības projektu izmantošanu mācību procesā, kā arī veicināt skolotāju un Eiropas skolu vadītāju personīgos kontaktus.
Semināra laikā notika nodarbības (darba valoda – angļu):
·         Portatīvo datoru katram bērnam?
·         Mācīšana un mācīšanās 21.gadsimtā;
·         PIM (Praktiska IT un mediju izmantošana) – pedagoģiskais resurss IKT izmantošanai klasē;
·         Informācija par eTwinning un pārskats par portālu, ko veidos skolu vadītājiem;
·         Labās prakses piemēri;
·         Mūžizglītības programmas, studiju vizītes un mobilitātes (Life Learning Program);
·         Darbs grupās – darbs ar programmām - PhotoStory3, Xmind; mācību notikumi;
Semināru vadīja eTwinning Centrālā atbalsta dienesta, Zviedrijas Nacionālā atbalsta dienesta darbinieki un pieredzes bagāti skolotāji.
Nodibināju lietišķus kontaktus, apmainījos ar informāciju par skolām, kā arī apkopoju jaunas idejas eTwinning projektiem nākotnē.
Seminārā ieguvu izdales materiālus par eTwinning projektiem, idejām, kā veidot šos projektus interesantākus un plānoju, kā un ko varētu darīt Eiropas skolu direktori, lai eTwinning idejas plašāk ieviestu skolās un aktīvāk izmantotu mācību procesā.
Paralēli nodarbībām un brīvajos brīžos iepazināmies ar vairākiem skolu vadītājiem personiski, apmainījāmies idejām par projektiem, kā arī vienojāmies par eTwinning projektu uzsākšanu.
Gūtā informācija un pieredze tiks izmantota turpmākai eTwinning darbības izvēršanai Latvijā, veicinot skolotāju un skolu vadītāju iesaistīšanos starptautiskajos pedagoģiskajos projektos, IKT izmantošanu mācību procesā un eTwinning atpazīstamību pedagoģiskajā vidē.
eTwinning pieredze

Atkal tikšanās ar bērnudārza vadītāju no Bulgārijas, Shumen

Mirklis pirms darba grupas sākuma