Nīderlande, 2009

eTwinning profesionālās attīstības seminārs, Nīderlande, Zandvoort aan Zee, 2009.gada februāris.
 Burvīgs brauciens un lieliska pieredze. Un lieliska motivācija turpmākam darbam eTwinning.


Katru gadu Eiropā tiek rīkoti Profesionālās attīstības semināri /PAS/ skolotājiem, kuri aktīvi darbojas eTwinning projektā.
eTwinning ir Comenius apakšprogramma un tas ir Eiropas Savienības dalībvalstu skolu sadarbības projekts interneta vidē. 2009.gada februārī ir 57 953 eTwinning aktīvie lietotāji, salīdzinājumā ar 2005.gadu – 7000 lietotāju. Projekti var būt gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi, paredzētas arī apmaiņas vizītes.
eTwinning Nacionālais atbalsta dienests izvērtē eTwinning dalībnieku aktivitāti un, pamatojoties uz šo izvērtējumu, norīko skolotājus piedalīties šajos semināros. Uz šī gada pirmo PAS, kas notika Nīderlandē, no Latvijas devās Sērmūkšu pamatskolas direktore Ilze Šmate un Alūksnes rajona O.Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāja Ingrīda Tārauda-Šakova.
No 5. līdz 7.februārim Nīderlandes pilsētā pie jūras Zandvortā /Zaandvort aan Zee/ notika profesionālās attīstības seminārs Creativity and Innovation /Kreativitāte un inovācijas/, kurā skolotāji, kas piedalās eTwinning projektos, mācījās, apguva jaunu pieredzi. Seminārā piedalījās vairāk nekā 70 skolotāju no Eiropas Savienības valstīm: Zviedrijas, Norvēģijas, Spānijas, Itālijas, Lielbritānijas, Īrijas, Francijas u.c.
Semināra atklāšanas dienā notika dalībskolu prezentācijas. Pirms semināra katrai skolai, kas iesaistīta projektā un piedalījās šajā seminārā, vajadzēja sagatavot videoklipu vai plakātu par savu skolu un projektiem. Mūsu skolu video klipi arī tika demonstrēti.
Nīderlandes pārstāvji – skolotāji un skolēni – prezentēja savus projektus, pastāstīja, kā viņi ir strādājuši. Pieredze darbā ar eTwinning projektiem Nīderlandē un arī citās ES valstīs ir liela. Strādājām darba grupās – starptautisko projektu ideju ģenerēšana, eTwinning darba vide, improvizāciju teātris, 21.gadsimts /informācijas tehnoloģijas 21.gs./. Darbs bija saplānots un interesants. Nobeigumā prezentējām paveikto. Ideju ģenerēšanas darbnīcā skolotāji stāstīja par savu rītu, jo tāds bija iespējamā projekta temats. Bija interesanti uzzināt, kāds ir kolēģu rīts Slovēnijā, Portugālē, Ungārijā /ar viņiem bijām vienā darba grupā/. Praktiski teorētiskajā nodarbībā apguvām jaunu pieredzi darbā ar eTwinning darba vidi, kas ir individuāla katram kopīgā projektā iesaistītajam skolotājam, bet improvizāciju teātrī mācījāmies rast izeju un atraisīties dažādās situācijās. Visbeidzot- 21.gadsimts ar jaunajām tehnoloģijām un to iespējām. Apguvām prasmes strādāt ar jauniem informācijas tehnoloģiju rīkiem un programmām, kas palīdzēs veidot projektu darbu atraktīvāku, interesantāku un saistošāku skolēniem.
Sarunās ar kolēģiem no citām valstīm uzzinājām par eTwinning projektu realizēšanas pieredzi, sasniegumiem un nākotnes plāniem. Semināra laikā arī mēs – abas Latvijas skolas - iesaistījāmies jaunā projektā Traditional Folk Songs, ko piedāvāja kolēģis no Portugāles. Šis projekts iesākās martā.
Semināra laikā ir iegūta vērtīga pieredze projektu veiksmīgai realizēšanai un arī informācija par moderno tehnoloģiju izmantošanas plašākām iespējām mācību procesā. Nodibināti personīgi kontakti ar citu valstu pārstāvjiem, kas būtiski palīdzēs nākotnes projektu īstenošanā.
Šī pieredze un informācija tiks izmantota, plānojot un popularizējot eTwinning darbību Latvijā. Pašlaik par šo projektu vērtību un iespējām pietrūkst informācijas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.
Katrs semināra dalībnieks saņēma sertifikātu.
Diemžēl, lai iepazītu Zandvortu un netālo Amsterdamu, bija ļoti maz laika. Tomēr, dzīvojot Zandvortas viesnīcā, kur arī notika seminārs, vakarā aizgājām uz jūru. Zandvorta atrodas jūras krastā, agrāk tur ir bijis zvejnieku ciems, no kura pakāpeniski izveidojusies tūristu iecienīta pilsēta.
Amsterdama, protams, pārsteidz katru. Milzīga, bet nesteidzīga pilsēta, kur viss notiek brīvi un labvēlīgi. Suvenīru veikaliņos valda tulpju un marihuānas simbolikas kults. Ielās – velosipēdistu sasaukšanās, taurīšu skaņas kādam neuzmanīgam tūristam, kurš uzkāpis uz velosipēdistu ceļa. Un neviltota pieklājība. Radās iespaids, ka Nīderlandi vajag izbaudīt nesteidzoties.
Taču jāatceras, ka Nīderlande nav tikai tulpju zeme, tā ir arī inovāciju, kreativitātes un labsirdības zeme!