Bulgārija, 2009

Mācību brauciens uz Bulgāriju, Shumen, 2009.gada novembrī.


Dalībnieku pārstāvētās valstis: Bulgārija, Dānija, Nīderlande, Latvija, Spānija, Zviedrija
Darba valoda (-as): angļu
Dalībnieku skaits: 6
            Pavasarī tika izveidots eTwinning projekts sadarbībā ar Bulgārijas bērnudārzu. Pirms brauciena sarakstījāmies ar uzņemošās skolas vadītāju un citiem brauciena dalībniekiem. Izveidoju prezentāciju par savu skolu, aktivitātēm, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu skolā, kā arī par Latviju.
            Mācību brauciena laikā bija trīs bērnudārzu apmeklējums. Vērojām daudzveidīgas nodarbības visos bērnudārzos - gan izmantojot IKT, gan bez tām. Ļoti daudz šīs iestādes piedalās dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir ļoti daudz vietējas nozīmes aktivitāšu. Bērnudārzā „Bratya Grim” ir neliela interaktīvā tāfele un katrā grupiņā ir dators – portatīvais vai stacionārais.
           Praktiskajās nodarbībās katrs dalībnieks stāstīja un rādīja savu pieredzi par IKT, kā arī par savu valsti, izglītību un inovācijām. Bija iespēja vadīt īsu nodarbību arī bērniem - stāstīju un parādīju īsu filmiņu par skolu, mācīju latviešu tautas rotaļu.
            Tikāmies ar Shumen izglītības vadības grupu.
            Pēcpusdienā un vakaros bija iespēja iepazīt Bulgārijas tautas kultūru un tradīcijas. Piedalījāmies ekskursijā pa pilsētu, uz vēstures muzeju un ciematu, kur cēlusies Bulgārija, kā arī - vīna darītavu.          
            Katru dienu grupas dalībnieki sanāca kopā – izvērtējām dienā redzēto, padarīto un kopīgi veidojām grupas ziņojumu. Brauciena beigās ziņojums bija uzrakstīts. Pēc vizītes tas tika papildināts ar fotogrāfijām, koriģēta informācija un vēl veikti papildinājumi, izmantojot e-pastu. Arī manu pieredzi IKT jomā citu valstu pārstāvji novērtēja atzinīgi. Es guvu ļoti daudz vērtīgu un noderīgu informāciju darbam gan skolai kopumā, gan  mācību stundām.
            Pēc brauciena esmu iepazīstinājusi savus kolēģus ar jauniegūtajiem iespaidiem, parādījusi fotogrāfijas un dažādus materiālus. Pirmsskolas grupā mums jau ir dators – bērni skatās filmiņas, klausās pasakas, mūziku utt. Man šī iegūtā pieredze ir ļoti vērtīga un noderīga, lai pilnveidotu un attīstību IKT izmantošanu pirmsskolā un sākumskolā. Daudzas idejas iespējams izmantot arī pamatskolas klasēs. Mani ieinteresēja Bulgārijā redzētais bērnudārza muzejs. Tajā apskatāmas lietas, priekšmeti, rotaļlietas utt., ko kādreiz izmantoja bērnudārza darbā. Tur ierīkots arī interaktīvais stūris, kurā novietots dators un ir iespējams aplūkot informāciju par citu valstu bērnudārziem. Pārrunāju skolā par līdzīga muzeja veidošanu, kolēģi teica, ka tā ir interesanta ideja un labprāt atbalstīšot.
            Mācību brauciens bija ļoti labi organizēts un daudzveidīgs. Iepazinos ne tikai ar pieredzi IKT jomā pirmsskolā, bet guvu arī pieredzi citās jomās, kā arī jaunas idejas turpmākam darbam.
            Mācību vizītes laikā iepazinos ar Bulgārijas bērnudārza „Bratya Grim” pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā, pedagogu darba metodēm, kā arī ar citu valstu pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā. Bija iespēja redzēt, kā praktiski pirmsskolas vecuma bērni izmanto Skype, interaktīvo tāfeli, izglītojošas datorspēles, kā arī piedalās dažādos projektos. Piemēram, ar Skype vienas grupas bērni apsveica meiteni no otras grupas dzimšanas dienā, dziedāja dziesmu, skaitīja dzejolīšus. Citā nodarbībā bērni apguva pirmās prasmes strādāt ar interaktīvo tāfeli. Interesanti bija vērot nodarbību par ceļu satiksmes noteikumiem. Laiks, ko bērni nodarbībā pavadīja pie datora, bija atbilstošs viņu vecumam.
            Interesanti, ka Dānijas skolās mācību grāmatu vietā izmanto datorus kā informācijas nesējus. Ja vecāki bērnam to nevar iegādāties, tad skola izsniedz mazu portatīvo datoru. Zviedrijā skolotājiem pienākas papildus samaksa, ja viņi ir apguvuši papildus zināšanas un prasmes informāciju tehnoloģiju jomā, kā arī tās izmanto stundu darbā. Noderīga bija informācija par dažādiem interneta resursiem un iespējām. Piemēram, kā vienkārši veidot dažādus projektus ar bērnu grupu, kur viņi var ielikt internetā informāciju, savukārt katrs grupas dalībnieks var papildināt. Šī vide ir vienkārša un viegli lietojama bērniem.
            Iespējams, ka kādā bērnudārzā Latvijā arī ir līdzīga pieredze. Domāju, ka mums vairāk jāapkopo un jāpopularizē mūsu pieredze, piedaloties un organizējot starptautiskus seminārus. Mūsu skolotāji arī ir ļoti radoši. Ja citās valstīs, piemēram, Dānijā, Zviedrijā un Spānijā resursi ir pietiekami, bet mums nav pietiekami - mēs, tāpat kā Bulgārijas kolēģi, varam lepoties ar savu radošumu. Šo radošumu atzinīgi novērtēja visi pārējie mācību vizītes partneri.
          Šeit ir saite, kurā var apskatīt fotogrāfijas un arī aprakstu angļu valodā:
http://shumen.pbworks.com/w/page/10747762/FrontPage