2012. gada 9. novembris

Šī emuāra veidošanas sākums ir 2012.gada novembris. Šeit es mēģinu apkopot savu pieredzi par piedalīšanos mācību braucienos, skolotāju mobilitātēs, jauniešu apmaiņās, eTwinning programmā, dažādos projektos - Nordplus, Comenius, Erasmus+ u.c. Saņemot finansējumu no dažādām Eiropas Savienības  programmām, man ir bijusi iespēja būt vairākās Eiropas valstīs, apskatīt Eiropas skolas, iepazīt izglītības sistēmas citur Eiropā, satikt Eiropas skolu skolotājus, dalīties pieredzē, iegūt jaunu pieredzi un motivāciju turpmākajam darbam.